Novinky

Autizmus – čo to vlastne je?

Autizmus je vývinová porucha, ktorá spôsobuje, že osoba zlyháva v nadväzovaní bežných sociálnych vzťahov a komunikácii, prejavuje nezvyčajné záujmy a opakujúce sa správanie. Prejavy autizmu sú veľmi rôznorodé a niektoré osoby môžu byť veľmi izolované od spoločnosti, akoby žili „v bubline“, iné naopak majú záujem o okolie, no spôsob, akým nadväzujú kontakt, je nemenný, niekedy vzhľadom na prostredie neprimeraný, čo si však osoba s autizmom nie je schopná uvedomiť.